Dịch vụ Thẩm định giá

Căn cứ theo Điều 4 của Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:

“Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.”

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế Hệ Mới là đơn vị thẩm định uy tín, có đầy đủ chức năng pháp lý và năng lực chuyên môn cao, đáp ứng các nhu cầu của Quý khách hàng về dịch vụ thẩm định giá tài sản, nhằm phục vụ cho các nhu cầu thiết thực khác nhau như mua – bán, vay vốn, góp vốn liên doanh, cổ phần hóa, chứng minh tài sản… Dịch vụ của chúng tôi sẽ giúp khách hàng xác định đúng đắn giá trị tài sản và đưa ra những quyết định tốt nhất cho công việc của mình.

Các dịch vụ thẩm định giá do Công ty chúng tôi cung cấp gồm:

Mục đích định giá tài sản phản ánh nhu cầu sử dụng tài sản cho một công việc nhất định. Mục đích của định giá quyết định đến mục đích sử dụng tài sản vào việc gì. Nó phản ánh những đòi hỏi vè mặt lợi ích mà tài sản cần tạo ra cho chủ thế trong mỗi công việc hay giao dịch được xác định. Trong nền kinh tế thị trường, mục đích của định giá tài sản thường là:

  • Xác định giá trị tài sản để chuyển giao quyền sở hữu:

+ Giúp người bán xác định giá bán có thể chấp nhận được

+ Giúp người mua quyết định giá mua

+ Thiết lập cơ sở trao đổi tài sản này với tài sản khác

  • Xác định giá trị tài sản cho mục đích tài chính – tín dụng:

+ Sử dụng tài sản cho cầm cố, thế chấp

+ Xác định giá trị hợp đồng bảo hiểm tài sản

  • Xác định giá trị tài sản để phát triển và đầu tư:

+ So sánh với các cơ hội đầu tư khác

+ Quyết định khả năng đầu tư

  • Xác định giá trị tài sản trong DN:

+ Lập BCTC, xác định giá thị trường của vốn đầu tư.

+ Xác định giá trị DN

+ Mua bán, hợp nhất, thanh lý các tài sản của công ty

+ Có phương án xử lý sau khi cải cách DNNN

  • Xác định giá trị tài sản nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý:

+ Tìm ra giá trị tính thuế hàng năm

+ Xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi tài sản

+ Tính thuế khi một tài sản được bán hoặc để thừa kế

+ Để tòa án ra quyết định phân chia tài sản khi xét xử

+ Xác định giá sàn phục vụ đấu thầu, đấu giá tài sản công

+ Xác định già sàn phục vụ phát mãi tài sản bị tịch thu, xung công quỹ