Dịch vụ Thẩm định giá Bất động sản

Thẩm định giá bất động sản là số tiền ước tính về giá trị của quyền sử dụng đất, quyền sở sở hữu nhà, công trình vật kiến trúc gắn liền với đất đang được mua bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá và cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp được quy định trong các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế.

Bất động sản là các tài sản bao gồm:

  • Đất đai: Đất ở, đất nông nghiệp, đất vườn, đất sản xuất kinh doanh, đất chuyên dùng, đất khác....

  • Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó: Nhà phố, căn hộ, biệt thự, trường học, bệnh viện,…

  • Đất dự án.

  • Nhà xưởng sản xuất.Trung tâm thương mại, chung cư, cao ốc văn phòng,

  • Nhà hàng, khách sạn, resort,…

  • Các tài sản khác gắn liền với đất đai;

  • Các tài sản khác do pháp luật quy định…..

Mục đích của hoạt động thẩm định giá Bất động sản bao gồm:

-  Mua bán, chuyển nhượng tài sản.

- Thế chấp, bảo lãnh, vay vốn ngân hàng.

- Xác định giá trị tài sản, dự án đầu tư, giá trị thương hiệu...

- Hạch toán kế toán, thanh lý tài sản, bảo hiểm, đền bù, giải tỏa...

- Thẩm định tài sản phục vụ điều tra, xét xử, phân chia, tranh chấp tài sản,...

- Liên doanh, thành lập, chuyển đổi hoặc giải thể doanh nghiệp.

- Chứng minh tài sản để du học, du lịch, định cư, hợp tác, góp vốn...

- Các mục đích thẩm định khác..

Danh mục các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thẩm định giá bất động sản bao gồm:

  • Đối với thẩm định giá nhà phố, căn hộ, đất nền

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở

+ Giấy phép xây dựng (nếu có)

+ Biểu đồ hiện trạng

+ Tờ khai lệ phí trước bạ (nếu có)

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (nếu có)

  • Đối với thẩm định giá công trình xây dựng

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

+ Giấy phép xây dựng

+ Hồ sơ dự toán (nếu có)

+ Hồ sơ quyết toán (nếu có)

+ Các hợp đồng thi công (nếu có)

+ Bản vẽ thiết kế (nếu có)

+ Bản vẽ hoàn công

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình