Dịch vụ Cung cấp thông tin thị trường

Để phục vụ nhu cầu về thông tin thị trường giá cả của khách hàng và hoạt động thẩm định giá tại đơn vị, Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế Hệ Mới đã thu thập, lưu trữ, xử lý và xây dựng một kho dữ liệu về giá cả thị trường của tất các loại hàng hóa như: Máy móc, hệ thống thiết bị, xe, nhà, đất, vật liệu xây dựng, gạo, thuốc, xăng dầu, thiết bị trường học và nhiều loại hàng hóa khác.

Các thông tin thị trường được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, thị trường trong nước và nước ngoài, cập nhật liên tục theo thời gian và được lưu trữ bằng phần mềm riêng.