Dịch vụ Thẩm định giá động sản

Thẩm định giá động sản là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp. Trong từng trường hợp và mục đích thẩm định cụ thể được vận dụng khái niệm giá trị thị trường và giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá.

Đối tượng của Thẩm định giá động sản bao gồm:

- Dây chuyền máy móc thiết bị

- Thiết bị chuyên dùng: Thiết bị y tế, thiết bị trường học, thiết bị khai thác khoáng sản, trang thiết bị văn phòng, thiết bị đo lường …

- Phương tiện vận tải: Xe tải, xe du lịch, xe đào, xe cần cẩu, tàu thuyền, xà lan, ghe ..

- Các hàng hóa dịch vụ khác ...

Các mục đích của hoạt động thẩm định giá động sản bao gồm:

- Mua bán, chuyển nhượng tài sản

- Thế chấp, bảo lãnh, vay vốn ngân hàng.

- Xác định giá trị tài sản, dự án đầu tư, giá trị thương hiệu...

- Hạch toán kế toán, thanh lý tài sản, bảo hiểm, đền bù, giải tỏa...

- Thẩm định tài sản phục vụ điều tra, xét xử, phân chia, tranh chấp tài sản,...

- Liên doanh, thành lập, chuyển đổi hoặc giải thể doanh nghiệp.

- Chứng minh tài sản để du học, du lịch, định cư, hợp tác, góp vốn...

-  Các mục đích thẩm định khác...

Danh mục các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thẩm định giá bất động sản bao gồm:

  •  Đối với thẩm định giá máy móc thiết bị

+ Danh mục tài sản

+ Hợp đồng kinh tế mua bán

+ Biên bản thanh lý hợp đồng

+ Biên bản bản giao, nghiệm thu

+ Các hóa đơn mua bán kê khai chi tiết

  • Đối với Phương tiện vận chuyển

+ Đối với xe:

- Giấy chứng nhận đăng ký xe

- Giấy chứng nhận bảo hiểm xe cơ giới

- Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ​

+ Đối với tàu:

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

- Biên bản kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy nội địa

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thủy nội địa

- Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển (nếu có)​

+ Đối với Tài sản nhập khẩu

- Hợp đồng thương mại

- Packing list, invoice

- Tờ khai hải quan

- Giấy chứng nhận xuất xứ, giấy giám định chất lượng

- Hóa đơn mua bán kê khai chi tiết