TIN TỨC

Chấn chỉnh và yêu cầu báo cáo đột xuất về hoạt động thẩm định giá phục vụ mục đích thi hành án dân sự, hành chính

Theo đó, Cục Quản lý giá- Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá có chức năng thẩm định giá trong quá trình thực hiện thẩm định giá tài sản phục vụ mục đích thi hành án phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của Luật Giá và Hệ thống các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

Đồng thời, thực hiện rà soát, báo cáo việc thẩm định giá cho mục đích thi hành án dân sự, hành chính trong thời kỳ từ 10/01/2016- 31/12/2017 với các nội dung: Danh sách chứng thư thẩm định giá đã thực hiện phục vụ cho mục đích thi hành án năm 2016 và năm 2017, bao gồm: Số chứng thư, ngày ký, họ tên và số thẻ thẩm định viên ký chứng thư, tài sản thẩm định giá, thời điểm thẩm định giá, giá trị tài sản, chứng thư bị khiếu nại, tố cáo. Tình hình hoạt động thẩm định giá phục vụ mục đích thi hành án dân sự, hành chính, gồm: Doanh thu, tỷ trọng doanh thu về hoạt động thẩm định giá phục vụ thi hành án trên tổng doanh thu hoạt động thẩm định giá; Số lượng, tỷ trọng chứng thư thực hiện có liên quan tới mục đích thi hành án trên tổng số chứng thư thực hiện năm 2016 và năm 2017; Khó khăn, vướng mắc khi thẩm định giá phục vụ mục đích thi hành án và những đề xuất, kiến nghị.

Xem chi tiết công văn số 49QLG-QLTĐG.PDF