Xác định giá trị doanh nghiệp

Thẩm định giá tài sản vô hình và giá trị thương hiệu

Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá động sản

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế Hệ Mới là thành viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Bộ Tài chính..